Gospodarne zarządzanie i dynamiczny rozwój
Jacek Stolarski
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

List do mieszkańców

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych.

Dziękuję za poparcie mojej kandydatury. Uzyskany wynik (60,59% oddanych głosów ważnych) traktuję jako wyraz szczególnego zaufania.

Postaram się nie zawieść pokładanych we mnie nadziei!

Z wyrazami szacunku

Jacek Stolarski

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Program wyborczy

Mapa inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy i Miasta Grójec w latach 2010-2014